Родителям первоклассников

 • Irina_LozIrina_Loz
  Сообщений: 42
  Діагностичні завдання для дітей, які вступають до 1-го классу.

  2. Визначення об'єкта і предмета дослідження

  Об'єкт дослідження: майбутні першокласники.
  Предмет: визначення рівня готовності дітей до навчання в школі.

  3. Побудова гіпотези, визначення мети дослідження

  Гіпотеза: майбутні першокласники приходять з середнім рівнем готовності до навчання, мають обмежений словниковий запас, добре можуть зробити висновок і запам'ятати почуту інформацію, добре орієнтуються в навколишньому.
  Мета: з'ясувати наявність бажання дитини йти до школи, рівень вміння діяти відповідно до вказівок дорослого, розвитку мислення і мовлення, вміння робити висновки з почутого, рівень розвитку образного уявлення.
  4. Обґрунтування вибору методів і методик

  1. Методика „Орієнтування у навколишньому, запас знань", вміння дитини відповідати на запитання щодо себе, своєї сім'ї, та елементарних явищ природи, бажання дитини йти до школи і вчитись.
  2. Методика „Мислення і мова", розуміння граматичної конструкції, розуміння словесних доручень, зміна іменників за кількістю, розповідь за картинками.
  3. Тест словника, набір слів підібраний в порядку переходу від конкретного до все більш абстрактних понять, на основі отриманих відповідей можна судити про словниковий розвиток дитини взагалі.
  4. Тест короткочасної пам'яті і умовиводів, тест носить комбінований характер. Виражається це в використанні одного і того ж учбового матеріалу для оцінення двох, хоча і взаємопов'язаних, але якісно різних здібностей - короткочасної пам'яті і логічного мислення. Остання здібність представлена одним з видів умовиводів.
  5. Методика „Образні уявлення", збирання розрізаних картинок, малювання людини.
  6. Методика „Дрібні рухи", визначити рівень розвитку дрібних рухів.

  5. Опис психодіагностичного інструментарію

  1. Методика „Орієнтування у навколишньому, запас знань", Психологічна діагностика та супроводження під час вступу дітей-шестирічок до школи, автор-упорядник: Кепканова О.І. К. КМПУ ім.. Б.Д.Грінченка, 2003.
  2. Методика „Мислення і мова", Психологічна діагностика та супроводження під час вступу д і те й - ш ести р і ч о к до школи, автор-упорядник: Кепканова О.І. К. КМПУ ім.. Б.Д.Грінченка, 2003.
  3. Методика „Образні уявлення", Психологічна діагностика та супроводження під час вступу дітей -шестирічок до школи, автор-упорядник: Кепканова О.І. К. КМПУ ім.. Б.Д.Грінченка, 2003.
  4. Тест словника, Ю.З.Гільбух, Темперамент і пізнавальні здібності школяра, К, 1992
 • dewa33dewa33
  Сообщений: 201
  Очень хорошо. Это Ваша курсовая работа?
 • Войти или Зарегистрироваться чтобы задать вопрос
  популярное
  СЕЙЧАС ОБСУЖДАЮТ